Ασφάλιση Δανείων

2022-03-09T12:31:42+00:00

Οι πολλές δανειακές υποχρεώσεις του κάθε νοικοκυριού, καθιστούν αναγκαία την ασφάλιση των δανείων και των δανειοληπτών γιατί οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη ασφάλισης είναι πολλαπλές. Η ασφάλιση πυρός/σεισμού είναι υποχρεωτική στα στεγαστικά δάνεια, γιατί εξασφαλίζει την τράπεζα και την αποπληρωμή του δανείου. Η ασφάλιση ζωής του δανειολήπτη, εξασφαλίζει τον ίδιο και την οικογένεια του σε κάθε περίπτωση, [...]

Τεχνικές Ασφαλίσεις

2022-03-09T12:30:21+00:00

Η κατασκευή ενός έργου, από το κτίσιμο μιας οικοδομής μέχρι την κατασκευή ενός πολύπλοκου και μεγάλου φράγματος ή η συναρμολόγηση ενός μηχανήματος, απειλείται από πολλούς και διάφορους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να είναι η αιτία της καταστροφής ή σημαντικής καθυστέρησης του έργου με ανυπολόγιστη οικονομική καταστροφή. Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των τεχνικών έργων, μπορούν [...]

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

2022-03-09T12:29:32+00:00

Το προσωπικό μιας επιχείρησης είναι το έμψυχο κεφάλαιό της και ο κινητήριος μοχλός κάθε δραστηριότητάς της. Τα περιστατικά ασθενειών, τραυματισμών, εργατικών ατυχημάτων, απωλειών ζωής και ανικανοτήτων συμβαίνουν συχνά σε μια επιχείρηση και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα των εργασιών της. Η Επιχείρηση δείχνοντας την ανθρώπινη ευαισθησία της, πολλές φορές στηρίζει οικονομικά τους παθόντες εργαζομένους της. Η Ομαδική Ασφάλιση του [...]

Ασφάλιση Στελεχών

2022-03-09T12:26:07+00:00

Στις επιχειρήσεις είτε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, είτε κάποιο από τα σημαντικά στελέχη της επιχείρησης, αποτελεί τον άνθρωπο-κλειδί της επιχείρησης. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο γνωρίζουν και εμπιστεύονται οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές, οι Τράπεζες, και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας προς εργασία, δημιουργείται [...]

Ασφάλιση Πιστώσεων / Εγγυήσεων

2022-03-09T12:25:12+00:00

Η ασφάλιση πιστώσεων, εφαρμόζοντας μια ορθολογική πιστωτική πολιτική για την πρόληψη των επισφαλειών και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, έχει σκοπό να καλύψει τις οικονομικές απώλειες και κινδύνους των επιχειρήσεων, οι οποίες εμπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες που έχουν την εμπορική ιδιότητα με έδρα είτε την Ελλάδα είτε και το Εξωτερικό. Η Ασφάλιση [...]

Ασφάλιση Περιουσίας

2022-03-09T12:24:15+00:00

Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μια σειρά από  περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της. Κίνδυνοι όπως η πυρκαγιά, η κλοπή, η πλημμύρα, ο σεισμός απειλούν την επιχείρηση και μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική καταστροφή. Η επιχείρηση μπορεί να προστατευθεί από όλους τους [...]

Ασφάλιση Μεταφορών

2022-03-09T12:23:37+00:00

Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας είναι αυτός των μεταφορών. Η διακίνηση πάσης φύσεως εμπορευμάτων με μέσα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια, στηρίζει το διεθνές εμπόριο και αποτελεί αναγκαία συνθήκη οικονομικής ευρωστίας και ανάπτυξης. Σε κάθε επιχειρηματική μονάδα ο τομέας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και η ασφάλισή τους έναντι παντός κινδύνου, είναι ένα σοβαρό και πρωτεύον [...]

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

2022-03-09T12:22:50+00:00

Οι αγωγές για αποζημιώσεις σε βάρος επιχειρήσεων και επαγγελματιών αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι αγωγές αφορούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκαλούν σε τρίτους οι επιχειρήσεις κατά την λειτουργία τους αλλά και παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής λειτουργίας. Ένα ελαττωματικό προϊόν που μπορεί να φτάσει στην κατανάλωση, μπορεί να εγείρει αξιώσεις για αποζημιώσεις που [...]

Φροντίδα Ατυχήματος

2022-03-09T12:21:37+00:00

Με τη συγκεκριμένη προαιρετική κάλυψη παρέχεται ένα ειδικό πλέγμα υπηρεσιών σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα (είτε ευθυνόσαστε είτε όχι). Υπηρεσίες: Φωτογράφιση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα Κατασκευή σχεδιαγράμματος της σκηνής του ατυχήματος Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και των στοιχείων των εμπλεκόμενων Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σε συνεργείο της επιλογής του ασφαλισμένου Κλήση της Αστυνομίας για περαιτέρω καταγραφή [...]

Οδική Βοήθεια

2022-03-09T12:20:51+00:00

Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντική η Οδική Βοήθεια. Ο ασφαλισμένος νιώθει πιο σίγουρος και ασφαλής ότι μπορεί να έχει βοήθεια οποτεδήποτε και οπουδήποτε εάν του συμβεί κάτι ενόσω οδηγεί. Υπηρεσίες: Η επί τόπου επισκευή του οχήματος (εάν είναι εφικτή) Η μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την  [...]

Go to Top