Ασφάλιση Δανείων

2022-03-09T12:31:42+00:00

Οι πολλές δανειακές υποχρεώσεις του κάθε νοικοκυριού, καθιστούν αναγκαία την ασφάλιση των δανείων και των δανειοληπτών γιατί οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη ασφάλισης είναι πολλαπλές. Η ασφάλιση πυρός/σεισμού είναι υποχρεωτική στα στεγαστικά δάνεια, γιατί εξασφαλίζει την τράπεζα και την αποπληρωμή του δανείου. Η ασφάλιση ζωής του δανειολήπτη, εξασφαλίζει τον ίδιο και την οικογένεια του σε κάθε περίπτωση, [...]

Go to Top